Primaristic®

INTRODUCERE

Fondată în anii 70 de Helga Pfeiffer-Meisel, terapeut fizic pediatru, PRIMARISTIC® este o disciplină de interes general, fiind necesară fiecăruia dintre noi, la orice vârstă, sănătos sau în stare de boală.
PRIMARISTIC® analizează şi susţine dezvoltarea şi maturizarea senzo-motorie normală.
Dezvoltarea senzo-motorie este temelia funcţionării echilibrate a întregului organism şi garanţia împlinirii capacităţilor noastre superioare.
Distorsiunile senzo-motorii apar ca o consecinţă a acţiunii Reflexelor Primare după naştere. Aceasta este una dintre premisele insuficient cunoscute dar redutabile ale îngrădirii sănătăţii şi fundalul bolilor şi al suferinţelor.

Prin PRIMARISTIC®, la orice vârstă, putem preveni şi înlătura obstacolele apărute ca urmare a persistenţei după naştere a Reflexelor Primare.

DEFINIŢIE

PRIMARISTIC® este cunoaşterea şi educarea dezvoltării senzo-motorii a omului.
Dezvoltarea senzo-motorie se bazează pe ordinea naturală neurofiziologică.
Neurofiziologia studiază funcţionarea normală a sistemului nervos.

Senzo – privitor la simţuri.
Sistemul nervos preia şi procesează informaţiile din afara şi dinlăuntrul corpului. Aceasta este funcţia sa senzitivo-senzorială, bazată pe cele cinci simţuri (auz, văz, miros, gust, tact), la care se adaugă simţul echilibrului, sensibilitatea proprioceptivă şi cea viscerală.

Motor – privitor la mişcare.
Mişcarea este răspunsul final dat de organism ca urmare a procesării informaţiilor.
Senzaţia şi mişcarea constituie o unitate inseparabilă şi interdependentă.
Unitatea senzaţie-mişcare este fundamentul funcţionării corecte a corpului. Ea poate fi perturbată de acţiunea Reflexelor Primare după naştere.

REFLEXELE PRIMARE

Conceptul central al PRIMARISTIC® este reprezentat de Reflexele Primare.
Reflexul nervos este modul de operare de bază al sistemului nervos.
Reflexele Primare sunt tipare neurologice ereditare, înnăscute, tonice, de necesitate vitală pe parcursul vieţii intrauterine.
La făt aceste tipare sunt potenţiale şi se actualizează în momentul mişcării mamei.
Reflexele Primare constau într-o contracţie bruscă şi generalizată a tuturor muşchilor fătului, contracţie declanşată de mişcările mamei. Ca urmare a acestei contracţii generalizate, capul şi trunchiul fătului devin un tot unitar mobil, ceea ce evită torsiunea cap-trunchi la făt în momentul mişcării mamei.
Reflexele Primare sunt reflexe tonice. Ele constau în creşterea tonusului muscular şi contracţia muşchilor în tipare speciale.
Această contractură se produce atât la nivelul musculaturii striate scheletice cât şi la nivelul musculaturii netede a organelor interne.

La naştere, misiunea Reflexelor Primare fiind îndeplinită, necesitatea lor încetează.

După naştere Reflexele Primare pot fi însă din nou activate în urma anumitor mişcări pasive şi active şi anume a acelor mişcări care duc la schimbarea poziţiei capului faţă de trunchi.
Activarea Reflexelor Primare după naştere devine un obstacol în dezvoltarea senzo-motorie normală deoarece tonusul muscular alterat în urma activării lor antrenează distorsiuni ale funcţiei senzitivo-senzoriale. Distorsiunea funcţiei senzitivo-senzoriale atrage la rândul ei alterarea tonusului muscular, creând un cerc vicios perpetuu. Rolul PRIMARISTIC® este de a evita acest blocaj.

TONUSUL MUSCULAR

Tonusul Muscular este tensiunea din muşchi.
Această tensiune este necesar să fie adaptată funcţiilor corpului, în fiecare moment.
Postura şi mişcarea sunt expresia Tonusului Muscular.
Tonusul Muscular este influenţat de Reflexele Primare. Acestea sunt reflexe tonice, ele manifestându-se prin creşterea Tonusului Muscular, în tipare musculare speciale.
Tonusul Muscular influenţează calitatea senzaţiilor şi a percepţiilor.
Când Tonusul Muscular este inadecvat crescut ca urmare a acţiunii Reflexelor Primare, calitatea senzaţiilor şi a percepţiilor este modificată. În consecinţă răspunsul motor bazat pe senzaţiile alterate, va fi alterat la rândul lui. Se amorsează astfel un cerc vicios permanent.

PRIMARISTIC® – PROGRAM DE VIAŢĂ

Emanciparea de Reflexele Primare poate fi obţinută prin practicarea zilnică a unui program de exerciţii creat de Helga Pfeiffer-Meisel şi denumit ” PRIMARISTIC® – Program de viaţă”.
Este de dorit ca acest Program de viaţă să fie practicat pe perioada întregii sarcini. Corpul mamei va fi astfel pregătit corespunzător pentru naştere. Prin exerciţiile de PRIMARISTIC® făcute de mamă beneficiază concomitent şi fătul.
După naştere, mama şi copilul ei continuă acest Program de viaţă prin exerciţii adaptate fiecărei vârste.
Adulţii învăţă exerciţiile de PRIMARISTIC® şi practică independent, acasă. Astfel, PRIMARISTIC® – Program de viaţă se practică la toate vârstele.

CUI ÎI ESTE DE FOLOS PRIMARISTIC®

PRIMARISTIC® – Program de Viaţă se adresează fiecărei persoane, la orice vârstă, bolnavă sau sănătoasă, femeii gravide, nou născutului din prima sa zi de viaţă.

ISTORIC

PRIMARISTIC® s-a cristalizat în anii 70, în Germania, şi a fost numită ca atare de Helga Pfeiffer-Meisel (1941-2006), terapeut fizic pediatric, fondatoarea Primaristic®.

1.

.

.

.

.

.

.

..Helga Pfeiffer-Meisel, fondatoarea PRIMARISTIC®

Începând cu anul 2003 Primaristica a început să fie cunoscută în România cu ocazia seminarilor bianuale de homeopatie organizate de Asociaţia ArsMedica, susţinute de Dl. Prof. Dr. Herbert Pfeiffer, pediatru homeopat, soţul şi colaboratorul apropiat al D-nei Helga Pfeiffer-Meisel.

3.

.

 .

.

 .

.

.

 Prof. Dr. Herbert Pfeiffer

În România primul Curs de formare a Profesorilor de PRIMARISTIC® a fost susţinut de Prof. Dr. Herbert Pfeiffer, în perioada 2012-2014.
În Decembrie 2014 au absolvit în România opt Profesori de PRIMARISTIC® care exercită în prezent în cabinetele lor.
Cursul a fost organizat de Asociaţia ArsMedica.

CINE NE ÎNVAŢĂ PRIMARISTIC®?

PRIMARISTIC® este predată de Profesorii de PRIMARISTIC®.
Profesorii de PRIMARISTIC® sunt formaţi în cadrul unui program educaţional de doi ani, la sfârşitul căruia primesc Diploma de Profesor de PRIMARISTIC®.
Educaţia Profesorilor de PRIMARISTIC® continuă cu seminare postgraduale bianuale şi întâlniri lunare de studiu.

LECŢIA DE PRIMARISTIC®

Lecţiile sunt individuale.
În cazul nou-născutului, sugarului şi copiilor, mama va fi învăţată şi călăuzită să aplice poziţiile primaristice copilului ei.
Durata unei lecţii este de 45 minute.

CATEGORII PROFESIONALE INTERESATE

Categorii profesionale care beneficiază în mod special de PRIMARISTIC® în profesia lor:
MAME
Educatori
Învăţători
Profesori
Medici
Psihologi
Terapeuţi
Artişti
Sportivi
Traineri
Coaches